Coin-Miners - Crypto Currency Tracker logo Coin-Miners - Crypto Currency Tracker logo

Coin Turk 2021-10-12 09:00:48

İngiltere Merkez Bankası Kripto Paralara Karşı Uyardı! Temkinli Olun

İngiltere Merkez Bankası Mali Politika Komitesi (FPC), kripto para birimlerini taahhüt etmeyi düşünen kurumlara bir uyarı yayınladı. Kripto Paralara Karşı Uyardı Finansal İstikrar Komitesi, dijital varlıklar ve bunlarla ilgili pazarlar ve hizmetler için büyüyen piyasanın, kriptonun finansal sisteme entegrasyonunun artmasına yol açtığını belirtti. İngiliz mali düzenlemesini denetlemek için oluşturulan kurum, kripto para piyasasını parasal istikrar için acil bir tehdit olarak görmese de, ülkenin finans sektörünün etkin bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini söylüyor. FPC, finansal sistemin şu anda kripto varlıklardan dolayı önemli bir risk altında olmadığını belirtti. FPC, “Finansal sistemimizin bütünlüğünü sağlamak ve hem yerel hem de küresel olarak riskleri etkin bir şekilde yönetmek için, düzenleyici ve kanun uygulayıcı çerçevelerin bu hızla büyüyen piyasadaki gelişmelere ayak uydurması gerekiyor” dedi. Kriptoyu benimsemek isteyen finansal kurumlardan, nasıl devam edecekleri konusunda tavsiye almak için oluşturulan bu kurumla iletişime geçmeleri isteniyor. “FPC, İngiltere’nin finansal sistemi ile olan ilişkisi de dahil olmak üzere kripto para piyasasındaki gelişmeleri izlemeye devam edecek ve daha fazla sistemsel riskin ortaya çıkmasını önlemeye çalışacak” Kriptoya Karşı Temkinli ve İhtiyatlı Bir Yaklaşım FPC, bu varlıkları benimsemek için finansal kurumların temkinli ve ihtiyatlı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğine inanıyor. Bununla birlikte, SEC yetkilisi Hester Peirce kısa süre önce kripto para düzenlemeleri hakkında bir konuşma yaptı. Kripto topluluğu üyeleri, sahadaki bilgeliği ve desteği nedeniyle ona “kripto anne” diyor. Üst düzey SEC yetkilisi, gerçekten merkezi olmayan projelerin düzenlenmesinin zor olduğunu söyledi ve şunları ekledi;  “Merkezi olmayan finansmanın kendi içinde kendi öz-denetim niteliklerini taşıyor. Dolayısıyla düzenleyici bir çerçeve geliştirirken bunu dikkate alınması gerekiyor”

freebitcoin
면책 조항 읽기 : 본 웹 사이트, 하이퍼 링크 사이트, 관련 응용 프로그램, 포럼, 블로그, 소셜 미디어 계정 및 기타 플랫폼 (이하 "사이트")에 제공된 모든 콘텐츠는 제 3 자 출처에서 구입 한 일반적인 정보 용입니다. 우리는 정확성과 업데이트 성을 포함하여 우리의 콘텐츠와 관련하여 어떠한 종류의 보증도하지 않습니다. 우리가 제공하는 컨텐츠의 어떤 부분도 금융 조언, 법률 자문 또는 기타 용도에 대한 귀하의 특정 신뢰를위한 다른 형태의 조언을 구성하지 않습니다. 당사 콘텐츠의 사용 또는 의존은 전적으로 귀하의 책임과 재량에 달려 있습니다. 당신은 그들에게 의존하기 전에 우리 자신의 연구를 수행하고, 검토하고, 분석하고, 검증해야합니다. 거래는 큰 손실로 이어질 수있는 매우 위험한 활동이므로 결정을 내리기 전에 재무 고문에게 문의하십시오. 본 사이트의 어떠한 콘텐츠도 모집 또는 제공을 목적으로하지 않습니다.