Coin-Miners - Crypto Currency Tracker logo Coin-Miners - Crypto Currency Tracker logo

Coin Adam 2020-11-02 16:16:39

DeFi Platformlarında Nasıl Para Kazanılır? Yield Farming Nedir?

Kısaca anlatmak gerekirse Yield Farming, sahip olduğunuz kripto paralarınız ile daha fazla kripto para kazanmanızı sağlayan bir gelir modelidir. Yield Farming, akıllı sözleşmeler adı verilen bilgisayar programları aracılığıyla fonlarınızı başkalarına borç vermenizi sağlar. Yaptığınız hizmetler karşılığında ise kripto para olarak gelir sağlayabilirsiniz. Terimsel olarak bakıldığında gayet basit dursa da Yield Farming, oldukça karışık ve dikkat […] The post DeFi Platformlarında Nasıl Para Kazanılır? Yield Farming Nedir? appeared first on Bitcoin Haberleri, Altcoinler ve Blockchain - CoinAdam.

freebitcoin
면책 조항 읽기 : 본 웹 사이트, 하이퍼 링크 사이트, 관련 응용 프로그램, 포럼, 블로그, 소셜 미디어 계정 및 기타 플랫폼 (이하 "사이트")에 제공된 모든 콘텐츠는 제 3 자 출처에서 구입 한 일반적인 정보 용입니다. 우리는 정확성과 업데이트 성을 포함하여 우리의 콘텐츠와 관련하여 어떠한 종류의 보증도하지 않습니다. 우리가 제공하는 컨텐츠의 어떤 부분도 금융 조언, 법률 자문 또는 기타 용도에 대한 귀하의 특정 신뢰를위한 다른 형태의 조언을 구성하지 않습니다. 당사 콘텐츠의 사용 또는 의존은 전적으로 귀하의 책임과 재량에 달려 있습니다. 당신은 그들에게 의존하기 전에 우리 자신의 연구를 수행하고, 검토하고, 분석하고, 검증해야합니다. 거래는 큰 손실로 이어질 수있는 매우 위험한 활동이므로 결정을 내리기 전에 재무 고문에게 문의하십시오. 본 사이트의 어떠한 콘텐츠도 모집 또는 제공을 목적으로하지 않습니다.