Coin-Miners - Crypto Currency Tracker logo Coin-Miners - Crypto Currency Tracker logo

CoinGape 2021-08-04 06:51:04

Hacking Alert: Popsicle Finance ($ICE) Suffers $25 Million Exploit, Price Falls by 50%

Popsicle Finance ($ICE), a multichain yield optimization platform for liquidity providers has become the latest Defi protocol to face a major exploit on its network. The hackers managed to drain a whopping $25 million by exploiting a bug in the reward debt mechanism. Mudit Gupta, a known bug bounty hunter explained that the protocol doesn’t The post Hacking Alert: Popsicle Finance ($ICE) Suffers $25 Million Exploit, Price Falls by 50% appeared first on Coingape.

freebitcoin
Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez