Coin-Miners - Crypto Currency Tracker logo Coin-Miners - Crypto Currency Tracker logo

Coin Turk 2021-02-20 11:14:39

Türkiye Kripto Para Kullanımı Kullanımında Dünyada 4. Sırada!

Dünya Ekonomik Forumu’nun  (World Economic Forum) düzenlediği bir ankette, en büyük 74 ekonomide nüfusa oranla kripto para kullanımı verileri açıklandı. WEF’in düzenlemiş olduğu anket Statista tarafından gerçekleştirildi ve Küresel Tüketici Anketi’ne göre Afrika’da kriptolara karşı artan bir ilgi olduğu görülüyor. Buna ek olarak Türkiye kripto para kullanımı konusunda Avrupa’da 1., dünyada 4. sırada yer alıyor. Türk Kullanıcıların İlgisi Çok Büyük Anket sonuçlarına göre Türklerin %16’sı kripto para birimlerini kullanıyor. Bu oranla Türkiye, Avrupa’da en çok kripto para kullanan ülke konumuna yerleşirken 74 ülke içinde 4. sırada yer aldı. Dünyada yüzde 33’lük oranla Nijerya birinci sırada yer alırken, Vietnam yüzde 21 ile ikinci ve Filipinler yüzde 20 ile üçüncü sırada yer aldı. Yapılan açıklamalara göre kripto para birimleri özellikle Y kuşağının ilgisini çekiyor ve dolayısıyla genç nüfusun yüksek olduğu ülkelerde kullanım oranının yüksek olduğu görülüyor. Yine anketten elde edilen veriler göre, Avrupa’nın kripto para ilgisi oldukça düşük bir oranda bulunuyor. Dünyada Durum Ne? Yapılan açıklamalarda kripto para birimlerine Afrika ve Asya ülkelerinde yoğun ilgi olduğu ve bu yoğun ilginin benzerinin Latin Amerika ülkelerinden de geldiği ifade ediliyor. Buna ek olarak Orta Avrupa ve Britanya ülkeleri kripto paralara çok az ilgi gösterirken Avrupa’da Türkiye’den sonra yüzde 11 ile Yunanistan ve İsviçre’nin en çok ilgi gösteren ülkeler olduğu belirtiliyor. WEF’in düzenlediği ankete göre dünyada en az kripto para kullanımı ise yüzde 3 ile Japonya ve Danimarka’da bulunuyor.

freebitcoin
阅读免责声明 : 此处提供的所有内容我们的网站,超链接网站,相关应用程序,论坛,博客,社交媒体帐户和其他平台(“网站”)仅供您提供一般信息,从第三方采购。 我们不对与我们的内容有任何形式的保证,包括但不限于准确性和更新性。 我们提供的内容中没有任何内容构成财务建议,法律建议或任何其他形式的建议,以满足您对任何目的的特定依赖。 任何使用或依赖我们的内容完全由您自行承担风险和自由裁量权。 在依赖它们之前,您应该进行自己的研究,审查,分析和验证我们的内容。 交易是一项高风险的活动,可能导致重大损失,因此请在做出任何决定之前咨询您的财务顾问。 我们网站上的任何内容均不构成招揽或要约